ποιοί είμαστε

Η DNM Health Consultants δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει υπηρεσίες σε διαφορετικούς τομείς καθώς και τεχνογνωσία στον τομέα της υγείας. Σκοπός είναι να συνθέσει και να αξιοποιήσει εμπειρία και τεχνογνωσία ώστε να προσφέρει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. H εμπειρία μας στο χώρο της υγείας είναι πάνω από 25 χρόνια.
Η εταιρία δραστηριοποιείτε στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και μπορεί να φέρει τεχνογνωσία σε υπηρεσίες και ολοκληρωμένες λύσεις από όλο το κόσμο.

Οι υπηρεσίες μας

Η πολυετής εμπειρία μας στο χώρο της Υγείας από διάφορες θέσεις, καθώς και η μεγάλη μας εμπειρία στη διοίκηση μεγάλων οργανισμών μπορεί να προσφέρει στο δημόσιο και ειδικά στη διοίκηση του νοσοκομείου σας τα εξής :

Business Plan
Tο επιχειρηματικό πλάνο (Business Plan) αποτελεί το σχέδιο και την αποτύπωση μιας επιχείρησης. Αναλύει την εταιρεία σε βάθος, αναδεικνύει το όραμα και την πορεία που θέλει να ακολουθήσει ώστε να παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη επενδυτική πρόταση. Το business plan πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό, ολοκληρωμένο, σύντομο, κατανοητό και να αιχμαλωτίζει το ενδιαφέρον της τράπεζας ή του επενδυτή - χρηματοδότη.
Επιδοτήσεις–ΕΣΠΑ–Xρηματοδοτήσεις
Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εργαλείο χρηματοδότησης που βοηθάει στην ανάπτυξη των εταιριών και του κράτους.
GDPR
Ο GDPR (General Data Protection Regulation) αφορά στην διαμόρφωση ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Διαχείριση Κρίσεων
Στη σύγχρονη εποχή οι εταιρίες χρειάζονται να διαχειριστούν πολλά και διαφορετικά προβλήματα που ενδέχεται να απειλήσουν μια επιχείρηση ή οργανισμό. Η εταιρία μας αναλαμβάνει να διαχειριστεί την κατάσταση που μπορεί να έχει περιέλθει ο οργανισμός και να δώσει λύσεις.
Business Coaching
Αναλαμβάνουμε να βοηθήσουμε επιχειρήσεις (μικρές και μεγάλες) , ελεύθερους επαγγελματίες σε θέματα όπως είναι η αύξηση πωλήσεων, οργάνωση και η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, θέματα οικονομικής διαχείρισης και το πώς θα βελτιώσω τη ρευστότητά της επιχείρησης καθώς και σε θέματα μάρκετινγκ και επικοινωνίας.
Πλάνο Πωλήσεων & Marketing
Εκπονούμε πλάνο πωλήσεων και marketing στα μέτρα και οικονομικά δεδομένα της εταιρίας. Αναλαμβάνουμε το πλάνο υλοποίησης και είμαστε δίπλα στο συνεργάτη μας από την αρχή μέχρι το τέλος ώστε το αποτέλεσμα να είναι αυτό το οποίο προσδοκούμε.

 • Αξιολόγηση ισολογισμών και προϋπολογισμών νοσοκομείων καθώς και προτάσεις για βελτιστοποίηση τους
 • Διακανονισμό μακροχρόνιων υποχρεώσεων και τακτοποίηση παλαιών χρεών από προηγούμενες διαχειρίσεις καθώς και ελαχιστοποίηση νέων
 • Προτάσεις για επενδύσεις μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ αλλά και όλων των ευκαιριών χρηματοδότησης από το κράτος ή και από άλλους φορείς
 • Σωστή Διαχείριση Δωρεών ανάλογα με τις ανάγκες του νοσοκομείου και με γνώμονα τη πλήρη κάλυψη σε ιατροτεχνολογικό και έμψυχο υλικό
 • Ανάλυση υφισταμένων αναγκών του νοσοκομείου και νέων προτάσεων έργων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του. Αξιοποίηση υπάρχων υποδομών καθώς και αναβάθμισή τους προς όφελος του νοσοκομείου
 • Πλάνο παρακολούθησης επίτευξης στόχων
 • Προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
 • Προτάσεις ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού

 • Σωστή λειτουργία των υπαρχόντων κλινικών τμημάτων (έμψυχο και ιατροτεχνολογικό υλικό, επίβλεψη (πώς και πότε), συνεργασία κλινικών στις εφημερίες και στο κανονικό ωράριο
 • Κοστολογημένες προτάσεις για μείωση διάρκεια νοσηλείας (Day Clinic, Hospital at Home etc)
 • Σωστή λειτουργία των ΤΕΠ (μελέτη και προτάσεις)
 • Βελτιστοποίηση λειτουργίας Ιατρείων (πρωινά – απογευματινά). Πρόγραμμα για πληρότητα των εξωτερικών ιατρείων και σωστή λειτουργία βάση των εσωτερικών κανονισμών του νοσοκομείου
 • Μείωση ενδο-νοσοκομειακών λοιμώξεων. Προτάσεις και εφαρμογή ιατρικών πρωτοκόλλων καθώς και νέων τεχνολογιών
 • Κλινικές Μελέτες στο νοσοκομείο και εφαρμογή φαρμακευτικών πρωτοκόλλων σε συγκεκριμένους ασθενής για μείωση κόστους

 • Διαχείρηση σχέσεων με δημόσιους φορείς (ΕΟΦ, ΕΟΠΥΥ, Υπουργείο Υγείας κ.α.)
 • Κατάθεση Φακέλων Φαρμάκων
 • Εύρεση νέων προϊόντων
 • Business Plan
 • Εύρεση εξιδικευμένου προσωπικού
 • GDPR
 • Προγράμματα ΕΣΠΑ

 • Διαχείρηση σχέσεων με δημόσιους φορείς (ΕΟΦ, ΕΟΠΥΥ, Υπουργείο Υγείας κ.α.)
 • Κατάθεση Φακέλων Φαρμάκων
 • Εύρεση νέων προϊόντων
 • Business Plan
 • Εύρεση εξιδικευμένου προσωπικού
 • GDPR
 • Προγράμματα ΕΣΠΑ

 • Εύρεση νέων υπηρεσιών
 • Business Plan
 • Εύρεση εξιδικευμένου προσωπικού
 • GDPR
 • Προγράμματα ΕΣΠΑ

ρωτήστε μας

Είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.